Dømt til at betale 100.000 kr. i godtgørelse til homoseksuel bagersvend for ydmygende og nedsættende udtalelser.

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 26/2 - 2013

Bagersvend A var blevet ansat hos bager B i 1999. I 2005 fortalte A sin chef og andre på arbejdspladsen, at han var homoseksuel. Godt et halvt år senere fik A at vide, at B havde vist en anden ansat et billede af 2 drenge, der var blevet hængt i Iran, fordi de var homoseksuelle, og B havde sagt, »sådan skal de have det«. A fik det så dårligt, da han hørte herom, at han sygemeldte sig og senere fratrådte.

A anlagde sag mod B med krav om en godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven, da B havde overtrådt loven ved at fremsætte ydmygende og nedværdigende udtalelser. B bestred at have fremsat grove udtalelser, men efter bevisførelsen var det bevist, at B havde gjort sig skyldig i chikanøs forskelsbehandling og dermed overtrådt forskelsbehandlingslovens § 2, stk. 1. A fik tilkendt en godtgørelse på 100.000 kr.

Der blev hermed på den ene side lagt vægt på A's anciennitet og grovheden af B's adfærd og på den anden side de begrænsede følger, udtalelserne havde haft for A.
U.2008.1353V