Brug af konkurrentens navn i en søgeordsreklame i strid med varemærke- og markedsføringsloven

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 15/3 - 2011

Sø- og Handelsretten har i en ny afgørelse fra november 2010 taget stilling til den kendetegnsretlige beskyttelse i forbindelse med brug af søgeordsreklamer så som Google Adwords. I den pågældende sag havde virksomheden Pixelpartner, som beskæftigede sig med online fremkaldelse af billeder, abonneret på ordet ’Billedbutikken’ på Google Adwords. Dette påtalte Billedbutikken Odense, som beskæftigede sig med online fremkaldelse af billeder fra adressen www.billedbutikken.dk.

Det blev oplyst under sagen, at Billedbutikken Odense havde drevet sin virksomhed under navnet Billedbutikken siden 1982 og havde tilbudt online fremkaldelse siden 2000. Da brugen af søgeordet blev påtalt af Billedbutikken Odense, ophørte Pixelpartner med brugen heraf.

På baggrund af sagens oplysninger om Billedbutikken Odenses markedsføringsindsats fandt retten, at varemærket Billedbutikken ved indarbejdelse havde opnået et sådant særpræg, at det var varmemærkeretligt beskyttet.

Retten udtalte, at Pixelpartners abonnement hos Google Adwords på søgeordet Billedbutikken, havde som konsekvens, at internetbrugere, som på Googles søgemaskine gjorde brug af dette søgeord, sandsynligvis med henblik på at opnå kontakt til Billedbutikken Odenses hjemmeside ud over de sædvanlige ikke sponsorerede søgeresultater straks blev præsenteret for Pixelpartners annonce. Den indeholdt såvel under overskriften billedbutikken som under andre overskrifter ud over en kort slogan-omtale af Pixelpartner en oplysning om og link til Pixelpartners hjemmeside. Samtidig med denne præsentation af Pixelpartner fremstod søgeordet billedbutikken fortsat indskrevet i søgefeltet på skærmbilledet.

Retten fandt herefter, at Pixelpartners brug af varemærket Billedbutikken var et indgreb i Billedbutikken Odenses varemærkeret og dermed en overtrædelse af varemærkelovens § 4.

Retten fandt ligeledes, at Pixelpartner ved sin handlemåde havde overtrådt markedsføringslovens § 1 og 18.

Retten pålagde herefter Pixelpartner at erstatte Billedbutikken Odenses tab for mistet afsætning og markedsforstyrrelser samt et rimeligt vederlag, jf. varemærkelovens § 43, stk. 1, og markedsføringslovens § 20, stk. 2 og 3. Under hensyn til de konkrete omstændigheder blev beløbet fastsat skønsmæssigt til 10.000 kr.

(Sø- og Handelsrettens dom af 17. november 2010 i sag V-101-08)

Kommentar:
Den teknologiske udvikling har medført, at markedsføring via internettet har stor betydning for mange virksomheder, og at mange kunder indhenter oplysninger vedrørende virksomheden og dens produkter gennem søgemaskiner så som Google, Yahoo og Bing. Det har for nogle virksomheder stor økonomisk betydning, at virksomheden bliver vist når kunderne søger på de relevante ord.

Afgørelsen viser, at den kendetegnsretlige beskyttelse også gælder online og herunder i forbindelse med udvælgelsen af søgeord til søgeordsreklamer. Det er derfor vigtigt, at man som erhvervsdrivende er opmærksom på, at ens varemærke ikke bliver brugt uberettiget i søgeordsreklamer til at lede potentielle kunder hen til konkurrenten.