Bliver udbudsloven vedtaget denne gang?

Print

Skrevet af Morten Mark Østergaard d. 9/10 - 2015

I foråret 2015 blev forslaget til en ny udbudslov fremsat, men nåede ikke at blive vedtaget inden folketingsvalget. Erhvervs- og vækstministeren har nu fremsat et nyt lovforslag.

Lovforslaget fastlægger procedureregler for offentlige indkøb. Loven skal skabe rammen om en effektiv konkurrence
om de offentlige opgaver, og understøtte at udbud kan gennemføres så enkelt og fleksibelt som muligt samt reducere
de omkostninger, der er forbundet med udbud for både det offentlige og for virksomheder.
Forslaget, der blev fremsat den 7. oktober 2015 er på dagsordenen til den 29. oktober 2015.
Lovforslaget gennemfører det reviderede udbudsdirektiv, der skal være implementeret i medlemsstaterne senest d. 17.
april 2016 og samler en række regelsæt på udbudsområdet i én lov. Det gældende udbudsdirektiv er implementeret i Danmark ved bekendtgørelse.
Læs mere om lovforslaget her: http://www.ft.dk/samling/20151/lovforslag/L19/