ARVEAFKALD

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 7/10 - 2013

Du kan give afkald på arv. Det kan du gøre helt eller delvist og du kan gøre mod at få betaling eller uden betaling.

Hvis du er insolvent og en arv derfor vil gå til dine kreditorer, så kan du give afkald til fordel for dine børn. Det skal dog ske, mens arvelader lever – ellers kan dine kreditorer blande sig. Et afkald på ventende arv til fordel for dine børn kan oven i købet gives på den måde, at du forbeholder dig en livsvarig rentenydelsesret eller brugsret til kapitalen. Du kan da på livstid få udbetalt renterne af f. eks. en arvet obligationsbeholdning, men du kan ikke disponere over kapitalen, da denne tilhører dine børn. Dine kreditorer kan ikke gøre udlæg i kapitalen, da denne tilhører dine børn, og de kan heller ikke gøre udlæg i din ret til at hæve renterne eller til at bruge en fast ejendom. Når du dør, bortfalder rentenydelsesretten, og kapitalen tilhører dine børn ubeskåret.
Et afkald på ventende arv kan dog i visse tilfælde begrænse dine muligheder for senere at få en gældssanering.

Det kan også være du bare ikke har brug for at arve og derfor gerne vil glæde dine børn. I så tilfælde giver du afkaldet uden vederlag.

Giver du derimod arveafkald mod at få din arv udbetalt nu, er der tale om arveafkald mod vederlag. Det afhænger helt af den konkrete situation, hvor meget du skal have udbetalt som led i et arveafkald – det er et spørgsmål mellem dig og arvelader.

Hvis arven er faldet, kan det i nogle tilfælde, f.eks. for et særbarn, være praktisk at beregne, hvad arven ville udgøre og så få det beløb udbetalt, mens arveladers ægtefælle så kan sidde i uskiftet bo med fællesbørn.

Hvis arven ikke er faldet, fordi arvelader stadig lever, så kan det være svært at afgøre, hvad betaling for arveafkald skal udgøre. Du bør i så fald have et overblik over formuen nu og et billede af arveforholdene og så må du ud fra en konkret forhandling tage stilling.

Det er vigtigt, at arveafkaldet udformes korrekt, så det sikrer det ønske, du har i den forbindelse. Jeg vil derfor anbefale dig at drøfte mulighederne med din advokat.

Denne artikel er forfattet af advokat (H) Allan Ohms