Afgørelse underkender renteswap- aftaler

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 21/1 - 2011

Pengeinstitutankenævnet har den 22. december 2010 afgjort en sag vedrørende mangelfuld rådgivning i forbindelse med, at klagerne i december 2007 indgik to renteswap-aftaler med Nordjyske Bank, samt spørgsmål vedrørende klagernes udtræden af aftalerne i forbindelse med en omprioritering af klagernes faste ejendom i begyndelsen af 2009.

http://www.pengeinstitutankenaevnet.dk/Da/Forside/Søgiafgørelser/Visenafgørelse.aspx?VerdictId=55eefb5c-e527-41cb-9a46-540d61c23047&mark=renteswap