30.000 kr. i bøde til Topdanmark for at videofilme en kvinde til brug for en erstatningssag

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 22/2 - 2013

Topdanmark og seks af selskabets medarbejdere var tiltalt for ulovligt at have optaget video af en kvinde, der opholdt sig på et stutteri, hvor hendes hest stod opstaldet.

Forsikringsselskabet og de ansatte forklarede i retten, at de var sikre på, at stutteriet var et frit tilgængeligt sted, og at det derfor var lovligt at fotografere og filme på stedet. De optog video af kvinden, fordi de mente, at kvinden havde givet oplysninger til forsikringsselskabet, der ikke passede med de virkelige forhold. Kvinden kom i 2006 til skade ved at fald, da hendes hest blev opskræmt af en hund. Hun har krævet en erstatning på ca. 4 mio. kr. fra hundeejerens forsikringsselskab Topdanmark. Forsikrings-sagen er ikke afsluttet.

Anklagemyndigheden havde krævet forsikringsselskabet og de seks ansatte idømt en bøde.
Retten vurderede, at stutteriet ikke var et frit tilgængeligt sted. Stedet var indhegnet, og der var ikke offentlig adgang. De tre skadeinspektører, der filmede kvinden på stutteriets område, kunne klart se, at der ikke var offentlig adgang.

De tre ledende medarbejdere, der havde besluttet, at skade-inspektørerne kunne filme kvinden på stutteriet, havde ikke undersøgt forholdende godt nok. En nærmere undersøgelse af ejendommen ville have vist, at stedet ikke var frit tilgængeligt.

Retten vurderede også, at der ikke var omstændigheder, der gav forsikringsselskabet og de ansatte ret til at filme på et privat område. Antallet af øvrige videooptagelser af kvinden og omfanget af forsikringsselskabets overvågning uden kamera, tydede ikke på, at det også var nødvendigt at foretage optagelser af kvinden på privat område. De videosekvenser, der var taget af kvinden, mens hun befandt sig på stutteriets område, var derfor i strid med straffelovens § 264 a, og medarbejderne blev straffet for optagelserne. Da videosekvenserne blev optaget i forsikringsselskabets interesse og efter anmodning fra ledende medarbejdere i forsikringsselskabet, blev der også pålagt selskabet straf.

Selskabet blev idømt 15 dagbøder á 2.000 kr. Tre ledende medarbejdere blev hver idømt 10 dagbøder á 150 kr., og tre skadeinspektører blev hver idømt 10 dagbøder á 100 kr.

Retten tog ikke stilling til, om kvinden skulle have erstatning, idet den strafbare overvågning på stutteriet kun var en lille del af den samlede overvågning, som kvinden følte sig krænket over.

Retten skulle under sagen ikke tage stilling til, om forsikringsselskaber generelt kan overvåge kunder, hvis de mener, kunderne har givet forkerte oplysninger.

Sagen kan kun ankes til landsretten, hvis Procesbevillingsnævnet giver tilladelse.

Dom afsagt af retten i Helsingør.