2. fase af selskabslovens ikrafttræden

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 17/9 - 2010

Den nye lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) blev vedtaget den 29. maj 2009.
Af selskabsloven fremgår det, at loven sættes i kraft ved bekendtgørelse af økonomi- og erhvervsministeren samt at dele af loven kan sættes i kraft, efterhånden som Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-systemer tillader det.

1. fase af selskabslovens ikrafttræden skete den 1. marts 2010, hvor hovedparten af lovens regler trådte i kraft.

2. fase af selskabslovens ikrafttræden forudsætter, at der foretages nogle it-mæssige ændringer hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvilket der arbejdes planmæssigt på.

Den 4. juni 2010 vedtog Folketinget en ændring af konkurslovens regler om rekonstruktion. Formålet med ændringen er at give kriseramte virksomheder bedre mulighed for at videreføre driften frem for at blive erklæret konkurs. Denne ændring af konkursloven betyder, at der i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system skal foretages yderligere tilpasninger, så det kan håndtere en ny form for registrering og offentliggørelse.

Ændringen af konkursloven forventes at kunne træde i kraft den 1. marts 2011, hvilket således også bliver datoen, hvor 2. fase af selskabslovens ikrafttræden forventes at kunne ske.

Når 2. fase af selskabslovens ikrafttræden er sket, vil det alene være reglerne om ejerregister, der endnu ikke er trådt i kraft. Disse regler forventes at træde i kraft om 2-3 år i forbindelse med implementeringen af et nyt it-system.

Kilde: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen