”Lån” på små 900.000 kr. til arvinger var ikke ”lån” og der skulle beregnes boafgift af ”lånebeløbene”

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 24/9 - 2014

Ved sin død i 2013 efterlod AL, der var født i 1922, sig tre børn, A, B og C, som livsarvinger. Boet blev udleveret til privat skifte, og ifølge åbningsstatus var der aktiver for i alt 1.890.966,05 kr.

Aktiverne bestod primært af en fast ejendom med en offentlig vurdering på godt 1,6 mio. kr. samt nogle aktier og obligationer. Der var endvidere medtaget en passivpost på 904.300,65 kr.

Om passivposten oplyste arvingerne, at 880.500 kr. udgjorde lån, de havde ydet afdøde med det formål, at afdøde kunne yde dem gaver.

Afdøde havde således i årene 2009-2011 foræret de 3 arvinger hver 58.700 kr. ved et overtræk på sin konto, og arvingerne havde umiddelbart efter lånt hende tilsvarende beløb, og der blev oprettet gældsbreve. l 2012 og 2013 havde A overført 3 x 58.700 kr. til afdøde, der herefter havde overført beløbene til de tre arvinger som gaver. B og C havde herefter overført hver 58.700 kr. som lån til afdøde, og afdøde havde tilbageført disse to beløb til A. Skifteretten fandt det ikke godtgjort, at formålet havde været et andet end at spare boafgift. Der var derfor ikke tale om virkeligt ydede lån, og ved beregning af boafgift skulle arvebeholdningen således forhøjes med det samlede beløb på 880.500 kr. Landsretten stadfæstede. TFA2014.320.

NOTE: Dommen er et fint og frisk eksempel på at omgåelse ikke accepteres. Der skal være reelt indhold i dispositioner, før de kan lægges til grund.