ÅBNET FOR DELVIS INDBETALING AF KAPITAL, FOR EN VIS SELVFINANSIERING, MV

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 25/2 - 2011

Den 1. marts 2011 træder 2. fase af selskabsloven i kraft

Første fase af selskabsloven trådte i kraft den 1. marts 2010. Bestemmelserne om blandt andet

1. delvis indbetaling af selskabskapitalen ved stiftelse
2. mulighed for en vis selvfinansiering
3. lempelser i forbindelse med fusion og spaltning m.v.

var ikke trådt i kraft.

Fra 1. marts 2011 gælder næsten alle bestemmelserne i selskabsloven – dvs. lov nr. 470 af 12. juni 2009 med efterfølgende ændringer.

Bestemmelserne om rekonstruktion og om ejerregistret sættes i kraft senere. Fsva. rekonstruktion henhører ikraftsættelse under justitsministeriet. Fsva. ejerregistret afventer dette ændringer i IT-systemerne hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

(Bekendtgørelserne nr. 135 og 136 samt 141 og 142, alle af 22. februar 2011).