Grundejerforeninger - tvunget medlemsskab af antenneforening

Højesteret har afsagt dom om vedtægtsbestemt pligt til medlemsskab i fælles antenneforening.

Bliv klogere med os

Forumadvokater holder kurser fra september til midt juni hvert år. Der har været afholdt kurser i - Arveregler - Udfærdigelse af testamente - Køb af ejendom på tvangsauktion - Fif til boligsælgere - Køb af bolig - Udlejning - Entrepriseret - Skilsmisseregler - Forurening af grunde - Skatteret Og meget andet.

MÅ MAN INDSÆTTE GPS-OVERVÅGNING I FIRMABILER?

Vestre Landsret har afgjort, at det er i orden at overvåge de ansattes færden ved montering af gps-overvågning i firmabiler.

Kan der handles i et opløst interessentskab?

Et interessentskab havde to interessenter, hvoraf den ene A udtrådte i oktober 2010. Den anden B fortsatte virksomheden som en personligt ejet virksomhed (enkeltmandsvirksomhed) og fik et nyt CVR-nr. til enkeltmandsvirksomheden 27.