Fuldmagt til samlever til at hæve beløb til dækning af samleverens udgifter på ca. 45.000 kr. udstedt 13 dage før alvorligt syg persons død var ikke udtryk for dødsgave eller manglende evne til at handle fornuftigt.

To havde levet sammen med fælles økonomi i ca. 12 år, indtil den ene døde den 14. september 2012 efter et længere sygdomsforløb. Den 1. september 2012 udstedte afdøde en fuldmagt til samleveren vedrørende afdødes bankkonti, med henblik på at samleveren kunne hæve ca. 45.000 kr. til betaling for kloakering af hendes sommerhus. Efter at fuldmagten var blevet afvist af afdødes bank den 5. september 2012, hævede samleveren i alt 30.000 kr. i pengeautomater. På baggrund af de lægelige journaludskrifter fra afdødes hospitalsindlæggelse den 3.

Ny lov om erhvervsdrivende fonde

Lov om erhvervsdrivende fonde er blevet ændret. Loven, der har været igennem en opdatering og modernisering, er trådt i kraft den 1. januar 2015, jf. bekendtgørelse nr. 1386 af 10. december 2014. Loven, der blev vedtaget den 3. juni 2014, bygger på Erhvervsfondsudvalgets rapport af 18. december 2012. Erhvervsfondsudvalget havde blandt andet til opdrag at vurdere, i hvilket omfang moderniseringen af selskabsloven i 2009 burde have konsekvenser for de erhvervsdrivende fonde.

To medarbejdere slipper for at betale en konventionalbod på 100.000 kroner til deres tidligere arbejdsgiver for at have opdateret deres LinkedIn-profiler inden konkurrenceklausulernes udløb.

Byretten dømte i foråret to ansatte til at betale en konventionalbod på 100.000 kroner til deres tidligere arbejdsgiver, fordi de opdaterede deres LinkedIn-profiler, inden deres konkurrenceklausuler udløb. De to medarbejdere arbejdede i et dansk selskab.

Fogedretten ville ikke fratage skyldner hans effekter, fordi salg ikke ville indbringe et beløb, der ville gøre en forskel.

Under en udlægssag blev det skyldige beløb opgjort til ca. 108.000 kr. Rekvirenten ønskede udlæg foretaget i en række teatereffekter, som skyldneren anvendte i sit erhverv. Effekterne var vurderet til en samlet pris på 5.600 kr.