Region Hovedstaden hæftede ikke for gallamiddag

Region Hovedstaden hæftede ikke for udgifterne til en gallamiddag, som en chef i regionen foreløbigt havde reserveret fra sin arbejdsmail, hvoraf fremgik, at han var ansat i en chefstilling. En ledende medarbejder (R) for bl.a. IT-området under Region Hovedstaden forespurgte i en e-mail en restaurant om mulighederne for at afholde en gallamiddag i forbindelse med en verdenskongres i en medicinsk forening (M), hvori R var medlem af bestyrelsen. E-mailen blev sendt fra R’s arbejdsmail med en autosignatur, hvori R’s stilling som chef i Region Hovedstaden var angivet.

MEDARBEJDER VAR IKKE OMFATTET AF HANDICAPBEGREBET I FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN OG DET BAGVEDLIGGENDE EU-DIREKTIV

Sø- og Handelsretten traf den 1. december 2014 afgørelse i en sag om fortolkning af handicapbegrebet i forskelsbehandlingsloven og det bagvedliggende EU-direktiv om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet (direktiv 2000/78). Sagen blev oprindeligt anlagt i april 2010 ved retten i Roskilde, der senere samme år henviste sagen til Sø- og Handelsretten. Sagen har i den mellemliggende periode været udsat på EU-Domstolens afgørelse af 11.

TREDJEINSTANSBEVILLING TIL ANKE AF SAG OM LØN- OG PROVISIONSORDNINGS OVERENSSTEMMELSE MED FERIELOVEN

Procesbevillingsnævnet har den 12. marts 2015 givet tilladelse til, at Dansk Metalarbejderforbund som mandatar for en arbejdstager kan indbringe Østre Landsrets dom af 26. september 2014 for Højesteret.

Forslag til ny udbudslov fremsat

Den 18. marts 2015 blev forslaget til en ny udbudslov fremsat i Folketinget. Forventet ikrafttræden 1. oktober 2015.