Lejer havde ikke ved udlejers stiltiende accept opnået ret til vederlagsfri parkering i ejendommens gård som en del af lejeforholdet.

En lejekontrakt vedrørende et boliglejemål indeholdt ikke en bestemmelse om ret for lejer, L, til parkering i gården, men L havde siden sin indflytning i 1991 parkeret i gården uden indsigelse fra udlejer, U. Efter en gårdrenovering, som blev påbegyndt i 2006, forbød U parkering i gården. L indbragte sagen for domstolene og fik af både byretten og landsretten medhold i, at L og dennes gæster havde ret til fri parkering i gården. Højesteret nåede til det modsatte resultat.

Tobaksselskab ikke dømt ansvarlig for rygers helbredsproblemer.

Højesteret har den 20. november 2014 sat det endelige punktum i den sag der siden juni 2003 har verseret i retssystemet mod Skandinavisk Tobakskompagni. (House of Prince A/S og Skandinavisk Holding II A/S). Dommen er netop offentliggjort I Ugeskrift for Retsvæsen Sagen var anlagt af en person der havde røget fra 1956 til ca. 1960, og igen fra 1962/63 til 2005.

Person blev på gågade ramt af kommunens bil, der var sat i gang uden fører. Københavns Kommune frifundet for uagtsomt manddrab, men fik bøde for den kommunale bils stand. Chaufføren fik 20 dagbøder.

Sagen vedrører strafansvaret i forbindelse med, at en person, der gik på en gågade, blev kørt ned af en el-skraldebil tilhørende Københavns Kommune, hvorved personen afgik ved døden.

Det kostede 14 dage i fængsel at stemme to gange om Patentdomstolen.

En domsmandsret har idømt en 48-årig mand fra Køge 14 dages betinget fængsel for den 25. maj 2014 at have skaffet sig adgang til at deltage i folkeafstemningen om den Fælles Europæiske Patentdomstol, uagtet at han allerede samme dag havde afgivet sin stemme.