Højesteretsdom om ejendomsbegrebet i landzonesager

Højesteret har stadfæstet Natur- og Miljøklagenævnets fortolkning af ejendomsbegrebet i relation til landzonereglerne i planlovens §§ 35 og 36.

Dom i swapsag: landsretten ændrer byrettens dom og frifinder banken

Vestre Landsret har den 19. november 2015 frifundet Jyske Bank A/S i en sag om renteswapaftale, hvor A/B Engskoven krævede erstatning på små 20 millioner kroner. Foreningen havde fået medhold i byretten, men tabte alt i landsretten. Landsrettens præmisser gennemgås her i ti punkter og derefter indsættes en kommentar.

ANSÆTTELSESKLAUSULER – KONKURRENCEKLAUSULER, KUNDEKLAUSULER OG JOBKLAUSULER - NYE REGLER PR. 1. JANUAR 2016

Regeringen har den 7. oktober 2015 genfremsat lovforslag om ansættelsesklausuler (klausulloven). Såfremt loven vedtages, træder den i kraft den 1.

Opsigtsvækkende kendelse om bortskaffelse af byggeaffald

Retten i Glostrup har afsagt kendelse i en sag, hvor 4 mænd var tiltalt, hvor to af mændene blev fundet skyldige i at have overtrådt miljølovgivningen og straffeloven ved systematisk at have bortskaffet byggeaffald.

Abonner via RSS Abonner på RSS

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Forum Orienterings nyhedsbrev, og få seneste nyt om dine interesser.

Meddelelser

Se flere