Hvad koster det, når din erhvervsbil ikke er mærket?

Det har retten nu taget stilling til. Tiltalte var tiltalt for overtrædelse af registreringsafgiftsbekendtgørelsen. Hans bil var ikke mærket. Bilen har en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons og er registreret udelukkende til erhvervsmæssig brug med tiltaltes selskab som registreret ejer og bruger. Der var hverken mærket med oplysninger om virksomhedens navn eller logo samt virksomhedens cvr-nummer. Tiltalte udeblev fra retsmødet. Byretten fandt tiltalte skyldig i tiltalen. Tiltalte idømtes en bøde på 5.000 kr. KOMMENTAR: Så vidt jeg ved er spørgsmålet ikke afgjort tidligere.

Mere fleksible bevisregler (syn og skøn m.v.) fra den 1. juli 2017.

Fra 1. juli 2017 bliver det – som noget nyt i dansk ret - muligt at anvende to (eller flere) skønsmænd med samme faglige baggrund. Der er også mulighed for, at retten kan beslutte fra starten at udpege to (eller flere) skønsmænd med samme faglige baggrund til at vurdere det samme spørgsmål, ligesom muligheden for at få udmeldt et nyt syn og skøn ved en anden skønsmand udvides i et vist omfang. Med loven indføres endvidere udvidede muligheder for fremlæggelse af andre sagkyndige beviser end syn og skøn i civile retssager.

Dom: Pensionsselskab handlede i strid med redelig forretningsskik. Dømt til at stille kunden på uændrede vilkår i forhold til en ændret aftale. Risiko for forældelse for nogle kunder hos Sampension.

Sampension KP Livsforsikring A/S anbefalede en alvorligt syg kunde at skifte til en anden type pensionsordning. Retten i Lyngby har – med tre enige dommere - afsagt en principiel dom ført af Forbrugerombudsmanden i en sag om standardbreve, der var udformet som en personlig og individuel anbefalin

Tre søstre kræver erstatning for årelangt misbrug

Gerningsmændene er dømt, men hidtil har det været omkostningsfrit for kommunerne ikke at gribe ind i tide. Måske er det nu slut. Det vil en række sager, hvor misbrugte børn kræver erstatning fra kommunen, måske ændre ved.

Abonner via RSS Abonner på RSS

Arrangementer

Se flere

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Forum Orienterings nyhedsbrev, og få seneste nyt om dine interesser.

Meddelelser

Se flere