MEDARBEJDERES PLIGTMÆSSIGE FRATRÆDELSE VED 70 ÅR SKAL IKKE LÆNGERE VÆRE MULIGT

Det skal ikke længere være muligt at indgå aftale om, at medarbejderne automatisk fratræder, når de fylder 70 år. Beskæftigelsesministeren har således den 12. november 2014 fremsat lovforslag om, at sådanne aftaler ikke længere gyldigt kan indgås. Forskelsbehandlingsloven indeholder et generelt forbud mod usaglig forskelsbehandling, herunder forskelsbehandling af medarbejdere begrundet i alder. Det er dog i medfør af Forskelsbehandlingslovens § 5a, stk. 4 lovligt for arbejdsgivere og medarbejdere at indgå individuelle aftaler om pligtmæssig fratrædelse, når medarbejderen fylder 70 år.

DET OFFENTLIGE EJERREGISTER BLIVER EN REALITET

Fra 15. december 2014 kan Erhvervsstyrelsens systemer håndtere registreringen af danske selskabers ejerforhold. Såvel nye som eksisterende selskaber er fra denne dato forpligtet til at registrere ejere og panthavere med en ejer- og/eller stemmeandel på fem procent eller mere af et selskabs kapitalandele i Ejerregistret.

Regning på 161.174 kr. i skat ved salg af ejendom

Mange glemmer, at salg af fast ejendom som udgangspunkt udløser skat. Kun hvor undtagelsesreglerne i ejendomsavanceloven er opfyldt, slipper du for skatten. En af mulighederne for at undgå skat er, at ejendommen har tjene til bolig for ejeren.

Kan en grundejer få erstatning, når der etableres et dige foran hans ejendom - sommerhus i første række? Nej. Det er det korte svar. Og hvis der gives erstatning, så er den meget, meget symbolsk. Læs om en ny afgørelse fra Sjællands Odde.

Diget blev etableret for at modvirke oversvømmelser. De fornødne arealer til diget blev erhvervet ved servitutpålæg på ejendomme i 1. række mod havet. De berørte arealer var alle omfattet af strandbeskyttelseslinjen.

Abonner via RSS Abonner på RSS

Arrangementer

Se flere

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Forum Orienterings nyhedsbrev, og få seneste nyt om dine interesser.

Meddelelser

Se flere