Ændringer til fondsloven

Ændringer til lov om fonde og visse foreninger trådte i kraft den 1. september 2014

”Lån” på små 900.000 kr. til arvinger var ikke ”lån” og der skulle beregnes boafgift af ”lånebeløbene”

Ved sin død i 2013 efterlod AL, der var født i 1922, sig tre børn, A, B og C, som livsarvinger. Boet blev udleveret til privat skifte, og ifølge åbningsstatus var der aktiver for i alt 1.890.966,05 kr. Aktiverne bestod primært af en fast ejendom med en offentlig vurdering på godt 1,6 mio. kr. samt nogle aktier og obligationer. Der var endvidere medtaget en passivpost på 904.300,65 kr. Om passivposten oplyste arvingerne, at 880.500 kr. udgjorde lån, de havde ydet afdøde med det formål, at afdøde kunne yde dem gaver.

Oplysninger i salgsopstilling har garantivirkning. Ejendomsmægler skulle betale erstatning.

I forbindelse med salg af et projektbyggeri udarbejdede ejendomsmægler salgsopstilling og købsaftale. Af salgsopstillingen fremgik det bl.a.: "alle lofter er fuldspartlede gipslofter.