10 gode råd om skilsmisse

1. Mange udfordringer – vær klar over udfordringens størrelse En skilsmisse er sjældent ”bare lige et tryk på en knap”. Følelserne kommer i kog. Forstanden standser. Det ene ord tager det andet. Det kan føre til en voldsom og dyr konfliktoptrapning. Rettidig omhus og omtanke er et godt middel mod en konflikt, der vil gøre begge parter – og ikke mindst jeres børn- til tabere. 2. En medalje har to sider Er det din ægtefælles skyld? Overvej at se sagen fra ægtefællens position. Hvad kan du selv gøre anderledes? Hvad kan du opnå ved det (se også råd nummer 10). 3.

Koster det jobbet at bruge arbejdsmobilen til private formål? Nej, sagde byretten. Ja, sagde Østre Landsret. Og nu får Højesteret så sagen til afgørelse.

Arbejdstageren var blevet bortvist af sin arbejdsgiver, fordi han over en periode på 5 måneder via sin arbejdsmobiltelefon havde købt private togbilletter for samlet 1.282 kr. for arbejdsgiverens regning. Det blev under sagen i byretten og landsretten lagt til grund, at der i arbejdsstedets personalehåndbog ikke var givet vejledning om, hvilke private formål en arbejdsmobiltelefon kunne anvendes til, ligesom der ikke forelå nogen anden intern instruks herom. Byretten fandt på denne baggrund bortvisningen uretmæssig.

Usikkerhed om 15%-reglen skal prøves i Højesteret

Siden 1982 har vi troet, at der var et retskrav på at visse nærstående frit kunne prissætte en ejendom indenfor 85-115% af den kontante ejendomsvurdering. En afgørelse fra landsretten har sået tvivl om det og nu skal Højesteret så behandle sagen.

Skal andelsboligpriserne sættes fri?

Nej, det skal de ikke. Det mener flere advokater, der beskæftiger sig med andelsboliger. De bakker op om minister for By, Bolig og Landdistrikter Carsten Hansen, Andelsboligforeningens Fællesrepræsentation.

Abonner via RSS Abonner på RSS

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Forum Orienterings nyhedsbrev, og få seneste nyt om dine interesser.

Meddelelser

Se flere