Historiske nummerplader til brandbil

Historiske nummerplader er nummerplader fra før den 1. april 1976. En borger bestilte hos Skat historiske nummerplader til en brandbil årgang 1939. I 1939 blev der anvendt samme nummerplader til såvel personbiler som til lastbiler (brandbiler). Skat afviste bestillingen, da bestillingen ikke angik historiske nummerplader til en personbil eller motorcykel. Under klagesagen for Landsskatteretten kom Skat med en lang redegørelse for at borgeren ikke kunne få den ønskede nummerplade.

Uberettiget at bortvise sygemeldt medarbejder, der tog på ferie

Vestre Landsret har den 17. december 2015 truffet afgørelse om, at det var uberettiget at bortvise en sygemeldt medarbejder, der var taget på ferie uden at orientere arbejdspladsen. Retten i Sønderborg var kommet til det modsatte resultat. Medarbejderen, der var ansat som mekaniker, var i oktober 2013 udsat for en cykelulykke med brud på tre ryghvirvler til følge. Medarbejderen var fortsat sygemeldt, da han i januar 2014 tog på skiferie med familien. Han stod ikke på ski på ferien, og der blev taget hensyn til rygskaden på vej til og fra ferien.

To drenge på 8½ og 9½ år skulle tilbage til deres far i Østrig, selvom det kunne være til skade for deres helbred

I forbindelse med en børnebortførelsessag afholdt den børnesagkyndige psykolog to samtaler med drengene, hvorefter hun afgav en børnesagkyndig udtalelse.

Ejere af sommerhusejendom måtte respektere at omkringliggende ejendomme havde vundet hævd på stiadgang

I 2011 købte H og J en sommerhusejendom. På ejendommen fandtes på købstidspunktet en 3,77 meter bred sti, der førte fra bagvedliggende ejendomme ned til stranden. H og J ønskede at nedlægge stien, der udgjorde næsten 1/3 af grundens bredde og grundens samlede areal.