LEJERET

Vi har stor erfaring på det lejeretlige område. Vore kunder tæller både privat, betydende udlejere og virksomheder i forbindelse med deres etablering af lejemål til at drive virksomheden i. Vi rådgiver både om indgåelsen af lejekontrakterne og om fortolkningen af dem, på basis af et indgående kendskab til lejelovgivningen og dens udvikling.

Grundejerforeninger - tvunget medlemsskab af antenneforening

Højesteret har afsagt dom om vedtægtsbestemt pligt til medlemsskab i fælles antenneforening.

Bliv klogere med os

Forumadvokater holder kurser fra september til midt juni hvert år. Der har været afholdt kurser i - Arveregler - Udfærdigelse af testamente - Køb af ejendom på tvangsauktion - Fif til boligsælgere - Køb af bolig - Udlejning - Entrepriseret - Skilsmisseregler - Forurening af grunde - Ska

MÅ MAN INDSÆTTE GPS-OVERVÅGNING I FIRMABILER?

Vestre Landsret har afgjort, at det er i orden at overvåge de ansattes færden ved montering af gps-overvågning i firmabiler.