TREDJEINSTANSBEVILLING TIL ANKE AF SAG OM LØN- OG PROVISIONSORDNINGS OVERENSSTEMMELSE MED FERIELOVEN

Procesbevillingsnævnet har den 12. marts 2015 givet tilladelse til, at Dansk Metalarbejderforbund som mandatar for en arbejdstager kan indbringe Østre Landsrets dom af 26. september 2014 for Højesteret. Østre Landsret kom i sagen, der vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt arbejdstagers løn- og provisionsordning var i overensstemmelse med ferielovens § 23, stk.

Forslag til ny udbudslov fremsat

Den 18. marts 2015 blev forslaget til en ny udbudslov fremsat i Folketinget. Forventet ikrafttræden 1. oktober 2015.

Fremtidsfuldmagt

Der er i Foketinget fremsat et lovforslag om fremtidsfuldmagter. Det vides ikke om loven bliver vedtaget - og gør den, da er det usikkert hvornår loven træder i kraft. Det er værd at overveje at etablere en fuldmagt allerede nu. Der konstateres omkring 15.000 nye tilfælde af demens hvert år.

Kommune dømt til at betale erstatning – faldulykke på fortov

Kommunen blev frifundet i byretten, men dømt i landsretten.