Oplysninger i salgsopstilling har garantivirkning. Ejendomsmægler skulle betale erstatning.

I forbindelse med salg af et projektbyggeri udarbejdede ejendomsmægler salgsopstilling og købsaftale. Af salgsopstillingen fremgik det bl.a.: "alle lofter er fuldspartlede gipslofter. Alle vægge er fuldspartlede og hvidmalede...." I materialebeskrivelsen til byggeriet, der indgik i bilagsfortegnelsen til købsaftalen, fremgik følgende: "Lofter. To lag gips, sandspartlet og hvidmalet to gange....". Køber klagede over, at vægge og lofter ikke var fuldspartlet, men alene spartlet ved samlinger og skruehuller.

Opstart af virksomhed skal fra 1. september 2014 ske via virk.dk

Fra 1. september 2014 er det ikke længere muligt at registrere enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber, kommanditselskaber, partrederier, andelsboligforeninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner eller folkekirkelige institutioner ved hjælp af papir-blanketter, der indsendes til Erhvervsstyrelsen. Til gengæld skal man benytte Erhvervsstyrelsens digitale selvbetjeningsløsning (www.virk.dk), der i forvejen bruges af 90 % af alle dem, der opstarter virksomheder.

LEJERET

Vi har stor erfaring på det lejeretlige område.

Grundejerforeninger - tvunget medlemsskab af antenneforening

Højesteret har afsagt dom om vedtægtsbestemt pligt til medlemsskab i fælles antenneforening.