Hvad gør Pressenævnet, hvis der klages over artikler, der ligger på nettet, men hvor indholdet er forkert.

Pressenævnet er begyndt at modtage klager, der handler om at få slettet eller sløret digitale artikler. Klagerne bliver behandlet efter det nye punkt B.8 i de vejledende regler for god presseskik, der trådte i kraft i maj 2013. Punktet lyder: Meddelelser offentliggjort i digitale medier vil ofte være tilgængelige længe efter, at de er publiceret. Efter anmodning til mediet kan tilgængeligheden af sådanne tidligere offentliggjorte, følsomme eller private oplysninger hindres, i det omfang det er muligt og skønnes rimeligt.

Sommerhuse på fremmed grund

Folketinget har vedtaget en ny lov, der træder i kraft den 1. april 2014, om sommerhuse på fremmed grund. Loven omfatter således lejeaftaler vedrørende grunde, hvorpå der er placeret et sommerhus, som tilhører lejeren.Loven omfatter ikke aftaler om leje af grund, hvor sommerhuset alene eller hovedsageligt benyttes til erhvervsmæssig udlejning.

Løn efter funktionærloven i opsigelsesperioden afskar ikke en elev fra at kræve yderligere kompensation – Højesterets dom af 6. marts 2014.03.18

Højesteret har netop afgjort, at en elev, hvis uddannelsesaftale var blevet uberettiget ophævet, ikke kun har krav på minimalerstatning efter funktionærloven (i form af løn i opsigelsesperioden), men også kan kræve kompensation i henhold til Erhvervsuddannelsesloven.